مشکلات ناشی از تلفن های همراه را در یک نقاشی ببینید

آیا می توانید تلفن همراهتان را از خود دور کنید؟ اگر جواب منفی است پس بدانید که شما در این جهان تنها نیستید. یک گروه فروشنده عینک که به این مشکل اهمیت می دهند، میخواهند تا جهانیان را از مضرات و خطرات ناشی از استفاده بی رویه از تلفن هوشمند آگاه کنند. آنها پا را فراتر نهاده و یک اینفوگرام در مورد جنبه های مختلف خطرات تلفن هوشمند روی سلامتی تهیه کرده اند.

چون کل تصویر بسیار طولانی است، به آدرس http://fff.re/bq2 بروید. این یک سرگذشت کارتونی از روش های مختلف تاثیر تلفن هوشمند روی جسم است که از مشکلات چشمی تا طرز ایستادن را نشان داده است. استفاده از این اینفوگرام روشی خوب برای افزایش آگاهی عمومی است. البته هدف کلی این است که شما در هنگام کار با تلفن همراه از عینک های مخصوص ساخت آنها استفاده کنید.

/ 0 نظر / 44 بازدید