لیست مجلات مربوط به امنیت اطلاعات 1

1-      Hakin9 Magazine

وب سایت: http://hakin9.org

مخاطب: حرفه ای های هک و تست نفوذ

دوره انتشار: ماهانه

قیمت: پولی

توضیحات: مجله Hakin9 یکی از مجبوب ترین مجلات در زمینه امنیت اطلاعات است. مجله ای است بسیار فنی و محتوای آن شامل اخبار، نظرات و اطلاعات در مورد کتاب ها و کنفرانس های امنیت آغاز شده و تا مقالات بسیار فنی و راهنماهای نرم افزارهای امنیتی گسترش پیدا می کند. تماس با این مجله بسیار ساده بوده و تقریباً هرکسی می تواند بصورت betatester فعالیت کند. مجله Hakin9 به زبان های انگلیسی و چک منتشر می شود. شماره های مجانی و مقالات مجانی زیادی را می توان از سایت دانلود کرد بدون اینکه هزینه ای برای اولین شماره پرداخت کرد.

شماره ها: مجله Hakin9 برای موضوعات خاص نیز مجلاتی دارد که هر موضوع در شماره خاص خود به چاپ می رسد. در زمان نوشتن این مطلب این مجله دارای شماره مجلات زیر است:

  • Hakin9 Magazine: شامل موارد و مقالات عمومی امنیتی است. این شماره اصلی مجله است.
  • Hakin9 Exploiting Software: بر روی برنامه نویسی و اکسپلویت نرم افزارها متمرکز است.
  • Hakin9 On Demand: مختص نرم افزارهای جدید بازار است.
  • Hakin9 Extra: بر روی مشکلات جدید نرم افزاری و مسائل امنیتی جدیدترین نرم افزارهای بازار بحث می کند.
  • Hakin9 Mobile Security: بر روی امنیت موبایل، تلفن های همراه و دیگر موارد مربوطه بحث می کند.
/ 0 نظر / 53 بازدید