مبانی شبکه ۱۷

اترنت استاندارد

اترنت استاندارد، اترنت اصلی است. این اترنت با سرعت 10Mbps کار میکند که در دهه 1970 سریع بحساب می آمد، ولی امروزه از استاندارد های بسیار کند است. چون هزینه اترنت سریع در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته، بنابراین این استاندارد جایگزین اترنت استاندارد در بسیاری از شبکه های جدید شده است. با این حال، شبکه هایی نیز وجود دارند که هنوز از اترنت استاندارد استفاده میکنند.

اترنت استاندارد در چهار طبقه بندی با توجه به نوع کابل مورد استفاده برای شبکه بندی قرار میگیرد:

-          10Base5 : کابل اصلی اترنت که ضخیم (به ضخامت انگشت شست) و سنگین بود و کار با آن بسیار مشکل بود. این کابل امروزه فقط در موزه های IT به چشم میخورد.

-          10Base2 : این نوع نازکتر از کابل کواکسیال (کابل آنتن) در دهه 80 محبوبیت یافت و تا اوایل دهه 90 رایج بود. هنوز هم مقدار زیادی از کابل های 10Base2 مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در شبکه های جدید خیلی کم مورد استفاده قرار میگیرد. این کابل نیز مانند کابل استاندارد، اجباراً توپولوژی  خطی را تحمیل میکند. 

-          10BaseT : کابل های جفت تابیده بدون پوشش (UTP) در دهه 90 رواج یافتند چون نصب آنها بسیار ساده تر بود و کابلها سبکترو مطمئن تر بودند و انعطاف پذیری را برای طراح شبکه بوجود می آوردند. شبکه های 10BaseT از توپولوژی ستاره ای به کمک هاب ها بعنوان مرکز ستاره استفاده میکنند. حداکثر طول کابل 10BaseT فقط 100 متر است و میتوان برای طولانی تر کردن مسیر، هاب ها را بصورت زنجیره ای بهم متصل کرد. 

کابل 10BaseT چهار جفت سیم دارد که دورهم تابیده شده اند. چون 10BaseT فقط از دو جفت سیم استفاده میکند، پس دو جفت دیگر اضافی هستند.

-          10BaseFL : کابلهای فیبرنوری با استاندارد 10BaseFL در سرعت 10Mbps پشتیبانی میشدند. چون نسخه های جدید و سریع فیبرنوری وجود دارد، 10BaseFL بسیار کم مورد استفاده قرار میگیرد. 

اترنت سریع

اترنت سریع به اترنتی اطلاق میشود که با سرعت 100Mbps کار میکند که 10 برابر سریعتر از اترنت استاندارد است. سه نوع مختلف اترنت سریع عبارتند از :

-          100BaseT4 : این پروتکل سرعت انتقال 100Mbps را روی همان کابل UTP شبکه های 10BaseT ایجاد میکند. برای این کار، هر چهار جفت سیم موجود در کابل مورد استفاده قرار میگیرند. 100BaseT4 عمل ارتقای شبکه موجود 10BaseT را به 100Mbps تسهیل میکند.

-          100BaseTX : معمولترین استاندارد مورد استفاده برای شبکه های اداری امروزی، 100BaseTX میباشد که سرعت 100Mbps را فقط روی دو جفت سیم از کابل UTP درجه بالاتر را امکان پذیر میکند. کابلی که درجه بالاتری نسبت به 10BaseT دارد، Category5 یا در اصطلاح بازار CAT5 نامیده میشود. بسیاری از شبکه های جدید با کابلهای CAT5 یا کابلهای بهتر شبکه بندی میشوند. 

-          100BaseFX : نسخه فیبرنوری اترنت که با سرعت 100Mbps کار میکند. چون کابل فیبرنوری گران است و نصب آن مشکل تر است، زیاد برای کامپیوترها و شبکه های شخصی مورد استفاده قرار نمیگیرد. این اتصال معمولاً بعنوان ستون فقرات شبکه استفاده میشود. برای مثال، یک ستون فقرات فیبرنوری معمولاً برای اتصال گروه های کاری مختلف به سرور ها و روتر ها مورد استفاده قرار میگیرد. 

اترنت گیگابیت

اترنت گیگابیت اترنتی است که با سرعت 1000Mbps کار میکند که 100 برابر سریعتر از اترنت استاندارد میباشد. این اتصال در شبکه های بسیار بزرگ برای ایجاد ستون فقرات بین سرورها و شبکه مورد استفاده قرار میگیرد. در برخی موارد، اترنت گیگابیت حتی برای اتصال کامپیوترهای رومیزی که نیاز به شبکه بندی سریع دارند مورد استفاده قرار میگیرد. اترنت گیگابیت در دو حالت وجود دارد :

-          1000BaseT : که میتواند روی کابل  CAT5 ایجاد شود، ولی کابلهای درجه بالاتر مانند CAT5e یا CAT6 بهتر عمل میکنند و قابل اطمینان ترند.

-          1000BaseLX : که همین اتصال از طریق فیبرنوری است. 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید