امنيت در شبکه های بی سيم ۱

قبل از اينكه به عميق ترين زواياي شبكه بندي بي سيم وارد شويم، ابتدا بايد خطرات امنيتي را در راه اندازي شبكه هاي بي سيم در نظر داشته باشيم. در مورد شبكه كابلي، بهترين مورد امنيتي كه ميتوانيد رعايت كنيد اين است كه درب اتاق شبكه را قفل كنيد. تا زماني كه فردي نتواند بطور فيزيكي به يكي از كامپيوترهاي شبكه شما دسترسي پيدا كند، قادر به نفوذ به شبكه نخواهد بود (البته من فرض ميكنم كه شبكه شما به اينترنت متصل نيست)

اگر از فناوري بي سيم استفاده ميكنيد، نفوذگر نيازي به ورود به دفتر كار شما براي هك كردن شبكه ندارد. ميتواند براحتي در اتاق ديگري نشسته و كار خود را انجام دهد. خلاصه اينكه، وقتي شما ابزار بي سيمي را به شبكه خود معرفي ميكنيد، بايد مجموعه متفاوتي از قوانين امنيتي را در نظر داشته باشيد.

در اين فصل برخي از موارد ابتدايي امنيت را كه همراه با شبكه بندي بي سيم بايد مدنظر قرارگيرد، معرفي ميكنيم.

 

شناخت تهديدات امنيتي بي سيم

شبكه هاي بي سيم طالب همان اقدامات امنيتي هستند كه در شبكه هاي سيمي در نظر گرفته ميشود. بعنوان سرپرست شبكه، بايد بين نياز كاربران مجاز به استفاده از شبكه و خطر كاربران غيرمجاز تعادل ايجاد كنيد. اين نكته اساس امنيت شبكه است. مهم نيست كه شبكه از كابل، ابزارهاي بي سيم، نخ و قوطي يا علامت دودي استفاده كند، چون موارد ابتدايي ثابت است.

از يك سو طيف امنيتي شبكه بي سيم، شبكه اي كاملاً باز است كه هركسي درون محدوده ميتواند بعنوان سرپرست سيستم وارد شده و دسترسي كامل شبكه را بدست بگيرد. از سوي ديگر، شبكه ميتواند آنقدر ايمن باشد كه ديگر كسي قادر به ورود به آن نباشد (حتي كاربران مجاز).

هدف از ايمن سازي شبكه بي سيم يافتن تعادلي بين اين دو سرحد است كه بايد از طريق مديريت دسترسي و خطر در سازمان برنامه ريزي شود.

در بخش هاي آينده، به انواع تهديداتي ميپردازيم كه شبكه هاي بي سيم با آن مواجهند. شما بايد هر نوع از اين تهديدات را شناسايي كنيد و هنگامي كه شبكه خود را طراحي ميكنيد، در زمره پيش بيني ها قرار دهيد.

/ 0 نظر / 9 بازدید