برنامه نويسی بازيهای کامپيوتری ۴

ساخت پروژه ها
++VC انواع مختلفي از پروژه ها را ارائه ميكند و ما در طي اين دوره آموزشي، سه نوع از آنها را مورد استفاده قرار خواهيم داد. براي شروع از پروژه Win32 Console Application استفاده ميكنيم. يك CA برنامه اي است كه معمولاً از رابط كاربري متني قديمي داس يا يونيكس استفاده ميكند. اين بهترين نوع برنامه نويسي براي يادگيري C++ است چون هيچ نيازي به تنظيمات پنجره ها ندارد.
براي ساخت برنامه كنسولي، يا هر نوع پروژه ديگر، روي منوي فايل كليك ميكنيم و گزينه New را انتخاب ميكنيم.
اكنون بايد Win32 Console Application‌را از ليست انواع پروژه هاي موجود انتخاب كنيد. جدول 1-1 پروژه هاي مفيد براي برنامه نويسي بازيها را تشريح كرده است. پس از انجام اين كار، بايد پروژه خود را تنظيم كنيد. در اين مجموعه هر پروژه با بك شماره برنامه و توضيحات پروژه مشخص ميشود مانند :
01 Hello All You Happy People براي اين پروژه. همانطور كه ميبينيد، گزينه هاي ديگري نيز درون جعبه محاوره وجود دارند مانند انتخاب دايركتوري و اطلاعات فضاي كار. ميتوانيد زمينه اجرايي را كه در قسمت Platform قرار دارد ناديده بگيريد چون در VC++ فقط ميتوانيد برنامه هاي Win32 ايجاد كنيد. ميتوانيد براي پروژه خود يك دايركتوري نيز تعيين كنيد، ولي براي شروع فعلاً در همان مسير پيش فرض كار ميكنيم.
اكنون براي ساخت اولين پروژه خود آماده ايد. روي OK كليك كنيد. جعبه محاوره ديگري باز ميشود كه عنوان آن Win32 Console Application – Step 1 of 1 است. اين جعبه محاوره جايي است كه شما خصوصيات ابتدايي پروژه خود را تعيين ميكنيد. هريك از گزينه هاي اين قسمت داراي فوايدي هستند كه به مرور تشريح خواهند شد. پروژه ساخته شده و آماده است. تنها كاري كه بايد بكنيم، افزودن فايلها است. پس يك فايل سورس درون اين پروژه ايجاد ميكنيم.

جدول 1-1 : انواع پروژه هاي مفيد براي برنامه نويسي بازيها

(MFC AppWizard (dll : يك dll‌ از نوع كلاسهاي اساسي مايكروسافت ميسازد.
(MFC AppWizard (exe : يك فايل اجرايي MFC ميسازد. اين نوع پروژه بينهايت مفيد است.
Win32 Application : يك برنامه كاربردي معمولي Win32 ميسازد. بعد ها از اين نوع پروژه براي ساخت برنامه هاي ويندوز استفاده خواهيم كرد.
Win32 Console Application : يك برنامه تحت DOS/UNIX ميسازد. از اين نوع پروژه براي يادگيري C++ استفاده ميكنيم.
Win32 Dynamic-Link Library : يك كتابخانه پوياي dll ميسازد. اين نوع پروژه زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه شما بخواهيد مجموعه اي از كلاسها و توابع را ايجاد كنيد كه ميخواهيد هنگام اجرا در فايل اجرايي قرار گيرد.
Win32 Static Library : كتابخانه ايستا ميسازد. مانند كتابخانه پويا است ولي تمام كدها در زمان كامپايل ايجاد ميشوند.
/ 0 نظر / 11 بازدید