کدام آپدیت های ویندوز را دانلود و نصب کنم؟

آپدیت های ویندوز ویستا در سه سطح ارائه میشوند:

-          Important: بسیاری از این آپدیت ها وصله های امنیتی میباشند. متاسفانه، مایکروسافت گاهی چیزهایی در این دسته قرار میدهد که برای منافع خودش (و نه منافع شما) به شما تحمیل میشوند. مانند Windows Genuine Advantage

-          Recommended: اگر از خیر این آپدیت ها بگذرید، هیچ اتفاق بدی نمی افتد، ولی ممکن است چیزی را از دست بدهید که باعث کارکرد بهتر سیستم شما شود. توضیحات مربوط به هر آپدیت را مطالعه کنید و خودتان تصمیم بگیرید.

-          Optional: شاید در بین این آپدیت ها، یک آپدیت برای یکی از درایورهای سیستم خود پیدا کنید، ولی در بیشتر موارد، این آپدیت ها جنبه بازاریابی دارند.

ویندوز اکس پی دو سطح آپدیت دارد:

-          High Priority: درست مانند دسته Important ویندوز ویستا، بسیاری از آپدیت های این دسته حیاتی هستند و باید نصب شوند. برای مثال، اگر هنوز از کاوشگر اینترنت ۶ (Internet Explorer 6) استفاده می کنید، ارتقا به نسخه ۸ کاوشگر اینترنت بسیار مهم است. IE8 بطرز چشمگیری ایمن تر است، ولی تغییر بزرگی است و برخی از افراد از چنین تغییرات بزرگ و ناگهانی استقبال نمی کنند.

-          Optional: به دو زیرگروه Software و Hardware تقسیم میشود که دربرگیرنده آپدیت های مفید ولی غیرضروری میباشند. خودتان در مورد نصب یا عدم نصب این آپدیت ها تصمیم بگیرید.

بسیاری از آپدیت های ویندوز (چه از دسته Important و High Priority و چه از دسته های دیگر) نهایی نیستند و شما باید همیشه آخرین نسخه و در واقع نسخه نهایی شده آنها را که در قالب سرویس پک های بزرگ ارائه میشوند، نصب کنید. جدیدترین سرویس پک مایکروسافت برای ویندوز ویستا، Service Pack 2 میباشد که حاوی لیست بلند و بالایی از آپدیت های نهایی است.

/ 0 نظر / 27 بازدید