لیست مجلات مربوط به امنیت اطلاعات 2

Pentest Magazine

وب سایت: http://pentestmag.com

 مخاطب: حرفه ای های هک و تست نفوذ

دوره انتشار: ماهانه

قیمت: پولی

توضیحات: مجلهPentest  نیز یکی از مجبوب ترین مجلات در زمینه امنیت اطلاعات است. مجله ای است بسیار فنی و محتوای آن شامل اخبار، نظرات و اطلاعات در مورد کتاب ها و کنفرانس های امنیت آغاز شده و تا مقالات بسیار فنی و راهنماهای نرم افزارهای امنیتی گسترش پیدا می کند. تماس با این مجله بسیار ساده بوده و تقریباً هرکسی می تواند بصورت betatester فعالیت کند. مجله Pentest به زبان های انگلیسی و چک منتشر می شود. مقالات مجانی زیادی را می توان برای آشنایی با مجله و قبل از پرداخت از سایت دانلود کرد.

شماره ها: مانند مجله Hakin9، این مجله نیز برای موضوعات خاص دارای شماره های خاص است. در زمان نوشتن این مطلب، این مجله دارای شماره مجلات زیر است:

  • Pentest Magazine: شامل موارد و مقالات عمومی امنیتی است. این شماره اصلی مجله است.
  • WebApp Pentesting: روی تست نفوذ برنامه های کاربردی وب و اکسپلویت ها متمرکز است.
  • Pentest Market: روی بازاریابی تست نفوذ، جهت گیری های جدید بازار امنیت و دیگر موضوعات مرتبط بحث می کند.
  • Auditing & Standards: روی ممیزی ها و استانداردهایی مانند ISO، OSSTMM و ... متمرکز است.
/ 0 نظر / 84 بازدید