گوگل را بهتر بشناسیم - قسمت دوم

عدم حساسیت به حروف

جستجو حساس به بزرگی و کوچگی حروف تشکیل دهنده‌ی عبارت جستجو نیست، پس Card با حرف اول بزرگ مانند مثال قبلی را می‌توان بصورت card نیز نوشت و همان نتایج را گرفت. دقت کنید که عملگر‌هایی مانند :site نباید با حروف بزرگ نوشته شوند (بعداً در مورد عملگرها صحبت خواهیم کرد)، ولی OR باید با حروف بزرگ باشد چون می‌خواهید از آن بعنوان یک عملگر منطقی استفاده کنید.

کلمات معمول

کلمات خیلی معمول مانند the، an، of، in، where، who و is در انگلیسی و «و»، «را»، «از»، «تا» و ... در فارسی، کلمات ایست نامیده می‌شوند. گوگل معمولاً این کلمات را از جستجوی شما حذف می‌کند، مگر اینکه حالت خاصی پیش بیاید. مثلاً اگر این عبارات جزئی از یک جمله‌ی معروف، یک نام، یک مکان یا عنوان یک کتاب یا ... باشند.

از سوالی کردن عبارت جستجوی خود بپرهیزید. جستجویی مانند how many consumers in Tehran buy usb 3.0 io card? یک عبارت موثر نیست. سوالات (بیشتر در زبان انگلیسی)، حاوی کلمات معمول می‌باشند که در متن اسناد و نوشته‌هایی که شما بدنبال آن‌ها می‌گردید، نوشته نمی‌شوند. پس، تعداد زیادی از مستندات مفید نمایش داده نخواهند شد.

عبارات دقیق

اگر بجای چند کلمه، دقیقاً دنبال یک عبارت یا جمله می‌گردید، کافی است در دو سوی عبارت جستجوی خود از علامت کوتیشن (علامت نقل قول) استفاده کنید. با این کار، گوگل بدنبال نتایجی می‌گردد که دقیقاً عبارت مورد نظر شما در آن‌ها آمده باشد. در غیر این صورت، گوگل صفحاتی را نشان‌ خواهد داد که کلمات مورد نظر شما به ترتیب دیگری در آن‌ها نوشته شده باشد. برای مثال، عبارت لپ تاپ قوی نتایج بسیار بیشتری (و غیر مفیدتر) را نسبت به عبارت "لپ تاپ قوی" در بر خواهد داشت.

می‌توان از چندین عبارت در یک استعلام استفاده کرد. برای مثال "لپ تاپ قوی" با قطعات "ساخت ایران". در این استعلام تمام صفحات و مستنداتی یافته خواهند شد که دارای عبارت با قطعات قبل یا بعد از عبارت ساخت ایران باشند، و صفحاتی اول نمایش داده خواهند شد که عبارت با قطعات پس از عبارت لپ تاپ قوی قرار گرفته باشد.

دقت کنید که در زمان استعلام جمله سازی نکنید. مثلاً در مثال قبلی، شاید وسوسه شده و عبارت را بصورت "لپ تاپ قوی با قطعات ساخت ایران" تایپ کنید. چنین جستجویی تقریباً بی‌ نتیجه خواهد بود، چون ممکن است جمله ساخته شده توسط شما دقیقاً به همان حالت استفاده نشود یا اینکه به ترتیب کلمات گرامری زبان نباشد.

ترتیب کلمات

دقت به ترتیب کلمات در عبارت استعلامی از گوگل بسیار مهم است، چون روی تعداد نتایج یافته شده تاثیر خواهد داشت، ولی نتیجه چندان نیز بد نخواهد بود. صفحاتی جلوتر نمایش داده می‌شوند که کلمات در آن‌ها به ترتیبی باشد که شما تایپ کرده‌اید.

مفرد و جمع

شاید صفحاتی که شما بدنبال آن می‌گردید شکل مفرد یا جمع یک کلمه را استفاده کرده باشند. برای مثال، ممکن است عبارت لپ تاپ‌های قوی نتیجه‌ی بهتری نسبت به لپ تاپ قوی در بر داشته باشد.

 

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 27 بازدید