با وب سازان : الفبای طراحی وب - HTML چیست؟

W3C

اگر وب از بیت های متن دیجیتال به هم بافته شده باشد، باید یک تکنولوژی وجود داشته باشد که این ارتباط را ایجاد کند. این اساس ابرمتن است که رشته ای از کلمات در یک سند قابل اتصال مستقیم به سندی دیگر در جایی دیگر از وب است. زبان علامتگذاری ابرمتن (HTML) زبان کد نویسی کامپیوتری است که برای تبدیل متن عادی به متن فعال برای نمایش و استفاده در وب و همچنین تبدل متن ساده و بدون ساختار به نوعی متن دارای ساختار که انسان عادت به خواندن آن دارد، مورد استفاده قرار میگیرد.

HTML از علامت های کدگذاری شده بنام تگ استفاده میکند که قطعات متن را احاطه و متفاوت میکنند و نشانگر عملکرد و هدف متن علامتگذاری شده میباشند. تگ ها مستقیماً درون سند متن ساده تعبیه میشوند که بدین ترتیب توسط نرم افزار قابل تفسیر میباشند. تگ ها مانند برچسب های قیمت میباشند که قیمت یک جنس را نشان میدهند و در مورد HTML هم این تگ ها نشانگر ذات قسمتی از اطلاعات درون آن میباشد. خود تگ ها نشان داده نمیشوند.

HTML طوری طراحی شده است که زبانی ساده و قابل انعطاف باشد. هیچ جوازی برای استفاده از آن و هیچ ترم افزاری خاصی برای ایجاد صفحات HTML تعیین نشده است. هرکس بطور مجانی میتواند صفحات وب را ایجاد و منتشر کند و همین باز بودن است که وب را قدرتمند کرده است. در پناه وجود HTML است که ما میتوانیم اطلاعات را بدون هزینه و به راحتی منتشر کنیم.

بهرحال، شما باید قوانین خاصی را هنگام ایجاد یک سند HTML رعایت کنید. قوانین توسط کنسرسیوم وب جهان گستر (W3C) تعیین میشوند که سازمانی بلامنفعه است که تعریف کننده بسیاری از استانداردهایی است که وب بر اساس آنها بنا شده است که در مجموع استانداردهای وب نامیده میشوند.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید