مروری بر برنامه نویسی شیء گرا (OOP) ق. ۱

OOP یک فلسفه طراحی است و همانطور که از نامش پیداست، بر اشیاء به جای توابع و روال ها تکیه دارد. ایده کلی این است که برنامه نویسان چیزهای دنیای واقعی را به قسمت های کوچک قابل مدیریت از کدها با نام شیء ارتباط دهند. OOP دیدگاهی متفاوت برای حل مساله در قیاس با زبان های روال مبنایی مانند C یا زبان های تابع مبنایی مانند Pascal در پیش می گیرد.

/ 0 نظر / 41 بازدید